سوالات متداول

answer:

ریل داخل یا روی سقف پیچ میشود و داخل ریل مگنت یا آهنربا کار شده و در نتیجه ماژول ها با نیروی مغناطیسی آهنربا به ریل متصل میشود

answer:

تورکار بدون لبه باید همزمان با کناف کار شود / توکار لبه دار شکاف لازم برای ریل مورد نظر خود را در سقف ایجاد میکنیم و در اخر کار در سقف نصب میکنیم

answer:

لامپ رشته ای 12 لومن بر وات – لامپ فلور سنت 50-40 لومن بر وات – لامپ متال هاید 40-30 لومن بر وات – LED 80-220 لومن بر وات

پاسداران میدان هروی خیابان وفامنش
Phone: +98 21 2624 4925
Whats app: +98 937 403 9911
Email: info@modularprolighting.com

MODULAR PRO LIGHTING