چراغ های مگنتیک

چراغ های مگنتیک یکی از جدیدترین نوآوری های صنعت روشنایی در دنیاست که امکانات بی نظیری جهت نورپردازی مدرن ارائه میدهد.
در سیستم مگنتی یا مولتی ترک یک ریل به طول دلخواه وجود دارد که الکتریسیته به صورت محافظت شده درون آن جریان دارد و انواع ماژول های نورپردازی میتوانند بدون نیاز به هرگونه سیم کشی یا تمهیدات دیگر در هرکجای ریل قرار گرفته و روشن شوند. پتانسیل جا به جایی راحت چراغ های مگنتیک (PNP) سبب شده که طراحان، منابع نوری متنوع تری را جهت ایجاد تنوع در معماری داخلی به روزتر و فضایی با کیفیت تر به کار گیرند
. کنترل این منابع نوری محدود به جا به جایی آسان آنها نیست بلکه میتوان هر چراغ مگنتیک را جداگانه خاموش و روشن و یا شدت نور آن را کم یا زیاد کرد.

پاسداران میدان هروی خیابان وفامنش
Phone: +98 21 2624 4925
Whats app: +98 937 403 9911
Email: info@modularprolighting.com

MODULAR PRO LIGHTING