چراغ های مدولار

مدولار بودن به معنای واحدهای مشخص و استانداردی از ماژول های نورپردازیست که می تواند با توجه به سلیقه ی طراح درکنار یکدیگر قرار گرفته و طراحی شوند.
ترکیب و چیدمان راحت چراغ ها در کنار تنوع ماژول های نورپردازی منجر به ایجاد تنوع در معماری داخلی و طراحی متناسب با سلیقه و نیاز فضا میشود، که این امر در گذشته مقدور نبود.
شرکت مدولارپرو با طراحی جدید چراغ های مدولار در سری LINUX هرآنچه از روشنایی میخواهید با قیمتی مناسب در اختیار شما قرار داده است.

پاسداران میدان هروی خیابان وفامنش
Phone: +98 21 2624 4925
Whats app: +98 937 403 9911
Email: info@modularprolighting.com

MODULAR PRO LIGHTING