چراغ ترکیبی غیر مگنتی

This is Linux.

They remain whithin their Families.

affordable modular lighting

Linux Series

The purpose of the Linux series linear design is to illuminate the space by creating shadows and lights in a modern way. The useing of linear modules to provide general lighting of the space along with Track light and Dark light modules for local or occasional lighting is the best option for space lighting. Easy installation and low cost and the ability to adapt to various designs are the features of this series of lights

  • All
  • Rail
  • Linear
  • Darklight
  • Spot
Linux 49 Darklight Tilt 15X Module Recessed

1709

Linux 49 Darklight Tilt 15X Module Recessed
ماژول دارک لایت زاویه پذیر 15 خانه لینوکس توکار به عرض 49 میلیمتر

طراحی ویژه ماژولهای چراغ دارک لایت زاویه پذیر مگنتی مدولارپرو به صورتی است که خیرگی منبع نور در آن وجود ندارد و منبع نور آن پنهان می باشد (UGR≈0) و زاویه پذیربودن آن امکان نورپردازی جهت دار ترکیبی به صورت خطی و موضعی را برای طراح نورپردازی مهیا میکند. این ماژول مناسب نورپردازی کاربردی است، بدین صورت که هایلایت کردن اجسام دکوراتیو مانند تابلو ، میز کار، مجسمه و .... از قابلیت های آن می باشد؛ ضمن اینکه قابلیت مگنتیک بودن آن ،جا به جایی و کسر و اضافه کردن ماژول تسهیل می کند <BR>. ماژول چراغ دارک لایت LINUX درون ریل روکار LINUX نصب می شود. این مدل نورپردازی معمولا برای فضاهای اداری، مسکونی، تجاری و هتل ها مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای این نوع نورپردازی می توان به این نکته اشاره کرد که نور ایجاد شده توسط دارک لایت بدون خیرگی بوده و روشن کردن فضا و یا محصول بدون آزار بصری برای کاربر محقق می گردد. <BR> سری محصولات Linux ، بهترین گزینه برای کسانی است که می خواهند انواع منابع نوری را با قیمتی اقتصادی در پروژه خود داشته باشند. طراحی سری لینوکس به گونه ایست که می توان طیف وسیعی ازچراغ های اسپات و دانلایت را در کنار چراغ های خطی چیدمان کرد و یا به صورت منفرد از هم نصب نمود.

Linux 49 Tilt Darklight 5x Recessed

1588

Linux 49 Tilt Darklight 5x Recessed
چراغ دارک لایت زاویه پذیر 5خانه توکار به عرض 49 میلیمتر

طراحی ویژه ماژولهای چراغ دارک لایت زاویه پذیر مگنتی مدولارپرو به صورتی است که خیرگی منبع نور در آن وجود ندارد و منبع نور آن پنهان می باشد (UGR≈0) و زاویه پذیربودن آن امکان نورپردازی جهت دار ترکیبی به صورت خطی و موضعی را برای طراح نورپردازی مهیا میکند. این ماژول مناسب نورپردازی کاربردی است، بدین صورت که هایلایت کردن اجسام دکوراتیو مانند تابلو ، میز کار، مجسمه و .... از قابلیت های آن می باشد؛ ضمن اینکه قابلیت مگنتیک بودن آن ،جا به جایی و کسر و اضافه کردن ماژول تسهیل می کند <BR>. چراغ دارک لایت LINUX بوسیله کلیپس در شکاف های تعبیه شده در سقف نصب می شود. این مدل نورپردازی معمولا برای فضاهای اداری، مسکونی، تجاری و هتل ها مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای این نوع نورپردازی می توان به این نکته اشاره کرد که نور ایجاد شده توسط دارک لایت بدون خیرگی بوده و روشن کردن فضا و یا محصول بدون آزار بصری برای کاربر محقق می گردد. <BR> سری محصولات Linux ، بهترین گزینه برای کسانی است که می خواهند انواع منابع نوری را با قیمتی اقتصادی در پروژه خود داشته باشند. طراحی سری لینوکس به گونه ایست که می توان طیف وسیعی ازچراغ های اسپات و دانلایت را در کنار چراغ های خطی چیدمان کرد و یا به صورت منفرد از هم نصب نمود.

Linux 49 Tilt Darklight 5x Module Recessed

1526

Linux 49 Tilt Darklight 5x Module Recessed
ماژول زاویه پذیر دارک لایت 5 خانه لینوکس توکار به عرض 49 میلیمتر

طراحی ویژه ماژولهای چراغ دارک لایت زاویه پذیر مگنتی مدولارپرو به صورتی است که خیرگی منبع نور در آن وجود ندارد و منبع نور آن پنهان می باشد (UGR≈0) و زاویه پذیربودن آن امکان نورپردازی جهت دار ترکیبی به صورت خطی و موضعی را برای طراح نورپردازی مهیا میکند. این ماژول مناسب نورپردازی کاربردی است، بدین صورت که هایلایت کردن اجسام دکوراتیو مانند تابلو ، میز کار، مجسمه و .... از قابلیت های آن می باشد؛ ضمن اینکه قابلیت مگنتیک بودن آن ،جا به جایی و کسر و اضافه کردن ماژول تسهیل می کند <BR>. ماژول چراغ دارک لایت LINUX درون ریل روکار LINUX نصب می شود. این مدل نورپردازی معمولا برای فضاهای اداری، مسکونی، تجاری و هتل ها مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای این نوع نورپردازی می توان به این نکته اشاره کرد که نور ایجاد شده توسط دارک لایت بدون خیرگی بوده و روشن کردن فضا و یا محصول بدون آزار بصری برای کاربر محقق می گردد. <BR> سری محصولات Linux ، بهترین گزینه برای کسانی است که می خواهند انواع منابع نوری را با قیمتی اقتصادی در پروژه خود داشته باشند. طراحی سری لینوکس به گونه ایست که می توان طیف وسیعی ازچراغ های اسپات و دانلایت را در کنار چراغ های خطی چیدمان کرد و یا به صورت منفرد از هم نصب نمود.

Linux 49 Tilt Darklight 10X Module Recessed

1521

Linux 49 Tilt Darklight 10X Module Recessed
ماژول دارک لایت زاویه پذیر 10 خانه لینوکس توکار به عرض 49 میلیمتر

طراحی ویژه ماژولهای چراغ دارک لایت زاویه پذیر مگنتی مدولارپرو به صورتی است که خیرگی منبع نور در آن وجود ندارد و منبع نور آن پنهان می باشد (UGR≈0) و زاویه پذیربودن آن امکان نورپردازی جهت دار ترکیبی به صورت خطی و موضعی را برای طراح نورپردازی مهیا میکند. این ماژول مناسب نورپردازی کاربردی است، بدین صورت که هایلایت کردن اجسام دکوراتیو مانند تابلو ، میز کار، مجسمه و .... از قابلیت های آن می باشد؛ ضمن اینکه قابلیت مگنتیک بودن آن ،جا به جایی و کسر و اضافه کردن ماژول تسهیل می کند <BR>. ماژول چراغ دارک لایت LINUX درون ریل روکار LINUX نصب می شود. این مدل نورپردازی معمولا برای فضاهای اداری، مسکونی، تجاری و هتل ها مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای این نوع نورپردازی می توان به این نکته اشاره کرد که نور ایجاد شده توسط دارک لایت بدون خیرگی بوده و روشن کردن فضا و یا محصول بدون آزار بصری برای کاربر محقق می گردد. <BR> سری محصولات Linux ، بهترین گزینه برای کسانی است که می خواهند انواع منابع نوری را با قیمتی اقتصادی در پروژه خود داشته باشند. طراحی سری لینوکس به گونه ایست که می توان طیف وسیعی ازچراغ های اسپات و دانلایت را در کنار چراغ های خطی چیدمان کرد و یا به صورت منفرد از هم نصب نمود.