چراغ پارکینگ

محوطه پارکینگ ها به دلیل فضای بسته ای که دارند و همچنین عبور ماشین ها و ایجاد گرد و غبار بیش تر از حالت نرمال، باید در طراحی نورپردازی آن نهایت دقت را داشت. یکی از نکاتی که باید در نظر گرفت میزان IP65 چراغ هاست که معمولا در این مدل چراغ ها IP را در نظر میگیرند. همچنین نورپردازی باید به نحوی باشد که افرادی که در آن حضور دارند بتوانند به خوبی علائم راهنما و هشداردهنده را در آن ببینند.

درباره ی چراغ پارکینگ بیشتر بدانید.