چراغ‌ اضطراری

در شرایط بحرانی میتوان از سردرگمی به عنوان یکی از عوامل خطر آفرین نام برد. میزان روشنایی در طراحی این سیستم اضطراری نباید کمتر یا بیشتر از حد استاندارد باشد. چراغ های اضطراری به عنوان یکی از عوامل خروج عمل میکنند. اگر خروجی در معرض دید نباشد و یا کسی را که در حال گریختن است دچار تردید نماید نصب چراغ های اضطراری به تعداد لازم در طول مسیر خروج الزامی است.

درباره ی چراغ‌ اضطراری بیشتر بدانید.