چراغ ضدحریق

در بسیاری از کشورها استفاده از تجهیزات ضد انفجار بخصوص روشنایی ضد انفجار جزو الزامات قانونی کار در محیط خطرناک میباشد. در اماکن و نقاطی که گازها و بخارات بالقوه انفجاری وجود دارد، جرقه ناشی از یک تماس شل یا حرکت کلید و حتی گرمای لامپ می تواند برای شعله ور شدن یک فضای قابل اشتعال کافی باشد در یک روشنایی ضد انفجار ، هرگونه اتصالی یا جرقه فقط درون محفظه اصلی رخ می دهد و از انتقال آن به بیرون و محیط نا ایمن جلوگیری می‌شود.

درباره ی چراغ ضدحریق بیشتر بدانید.