پارکینگ آهن آجین

Responsive image

درباره این پروژه

ساختمان اداری شرکت معدنی آهن آجین، در غرب تهران قرار گرفته است. به منظور روشنایی محوطه پارکینگ این بنا از سری چراغ های آرنا56 به شکل خطی و مربعی استفاده شد.

1 کارفرما شرکت معدنی آهن آجین
2 موقعیت شهرک غرب، بلوار دادمان
3 طراح معماری
4 تاریخ اجرا بهار 1400
5 تیم اجرایی
6 عکاس آزاده رضایی
7 محصولات مورد استفاده Arena series,

Related series

پاسداران میدان هروی خیابان وفامنش
Phone: +98 21 2624 4925
Whats app: +98 937 403 9911
Email: info@modularprolighting.com

MODULAR PRO LIGHTING