کافی شاپ کوره

Responsive image

درباره این پروژه

1 کارفرما
2 موقعیت شهرک غرب مجتمع تجاری پلاتین
3 طراح معماری
4 تاریخ اجرا 0
5 تیم اجرایی
6 عکاس Azade
7 محصولات مورد استفاده Vanessa XM series,

Related series

پاسداران میدان هروی خیابان وفامنش
Phone: +98 21 2624 4925
Whats app: +98 937 403 9911
Email: info@modularprolighting.com

MODULAR PRO LIGHTING